Diagnostika VN káblov

207.60 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Adresa dodania služby

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak :

  • chcete diagnostiku káblov rôznymi metódami

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

  • diagnostiku VN káblov rôznymi metódami
  • zápis z diagnostickej skúšky
  • protokol z diagnostickej skúšky
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2,5 hodiny (vrátane cesty)*

 

POZOR:

Prevádzkovateľ VN kábla zabezpečí zaistenie pracoviska a vystavenie B príkazu v súlade s platnými normami.

Súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán.

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený.

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

Termín dodania: dohodou, najneskôr do 30. dní.


Loading