Hromadné obnovenie prevádzkovej plomby


36.00 € s DPH

Každé ďalšie odberné miesto je v cene 14,40€ s DPH.

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta
Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
Číslo vyjadrenia VSD
Plánovaný dátum ukončenia rekonštrukcie
Kontaktná osoba
Poznámka
Počet elektromerov

Rekonštruujete elektrické rozvody v bytovom dome a potrebujete voľný prístup k zaplombovaným častiam elektrických rozvodov? Sme tu pre Vás!

 

 

Hodí sa ak chcete :

 

  • rekonštruovať elektromerové rozvádzače, stúpačkové vedenie, vymeniť ističe pred elektromermi
  • mať voľný prístup ku všetkým prvkom, ktoré sú zaplombované
  • zabezpečiť montáž prevádzkovej plomby VSD po vykonaní rekonštrukčných prác na dvoch a viacerých odberných miestach na jednej adrese

 

UPOZORNENIE:

  • Rekonštrukcia je podmienená kladným vyjadrením VSD. Pre jeho získanie je potrebné podať  „ Žiadosť o vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho elektroenergetického zariadenia “ . V prípade, ak je požadovaná aj zmena max. rezervovanej kapacity, v žiadosti je potrebné označiť aj možnosť hromadná zmena MRK existujúcich odberných miest
  • Zvýhodnenú cenu pre ďalšie OM je možné uplatniť len podaním jednej spoločnej objednávky na jednej adrese

 

Služba obsahuje :

 

Súhlas VSD s odstránením prevádzkovej plomby v elektromerovom rozvádzači pre nasledujúce prvky:

  • kryt svorkovnice elektromera
  • kryt hlavného ističa pred elektromerom – istič
  • kryt neizolovaných živých nemeraných častí
  • kryt  nulovej (ochrannej) svorkovnice

Opätovné zaplombovanie nemeranej časti a prvkov merania OM vrátane materiálu

 

POZOR:

Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesta.

 

* objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 


Loading