Hromadné obnovenie prevádzkovej plomby

36.00 € s DPH

Každé ďalšie odberné miesto je v cene 14,40€ s DPH.

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Plánovaný dátum ukončenia rekonštrukcie

Povinný

Kontaktná osoba

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Počet elektromerov

Povinný

Rekonštruujete elektrické rozvody v bytovom dome a potrebujete voľný prístup k zaplombovaným častiam elektrických rozvodov? Sme tu pre Vás!

 

Hodí sa ak chcete :

  • rekonštruovať elektromerové rozvádzače, stúpačkové vedenie, vymeniť ističe pred elektromermi
  • mať voľný prístup ku všetkým prvkom, ktoré sú zaplombované
  • zabezpečiť montáž prevádzkovej plomby VSD po vykonaní rekonštrukčných prác na dvoch a viacerých odberných miestach na jednej adrese

 

UPOZORNENIE:

  • Rekonštrukcia je podmienená kladným vyjadrením VSD. Pre jeho získanie je potrebné podať  „ Žiadosť o vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho elektroenergetického zariadenia “ . V prípade, ak je požadovaná aj zmena max. rezervovanej kapacity, v žiadosti je potrebné označiť aj možnosť hromadná zmena MRK existujúcich odberných miest
  • Zvýhodnenú cenu pre ďalšie OM je možné uplatniť len podaním jednej spoločnej objednávky na jednej adrese

 

Služba obsahuje :

Súhlas VSD s odstránením prevádzkovej plomby v elektromerovom rozvádzači pre nasledujúce prvky:

  • kryt svorkovnice elektromera
  • kryt hlavného ističa pred elektromerom – istič
  • kryt neizolovaných živých nemeraných častí
  • kryt  nulovej (ochrannej) svorkovnice

Opätovné zaplombovanie nemeranej časti a prvkov merania OM vrátane materiálu

 

POZOR:

Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesta.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 


Loading