Inteligentné meranie
mimo termínu plánovanej periodickej výmeny elektromera

Hodí sa, ak:

sa rozhodnete realizovať výmenu Vášho "starého" elektromera za inteligentný merací systém, pretože chcete mať pod kontrolou priebeh svojej dennej spotreby.

 

Dôležité vedieť:

  • realizácia služby je podmienená preverením technických možností na danom odbernom mieste (príjem GPS signálu pre správne fungovanie IMS). To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po preverení možnosti realizácie zo strany VSD.​
  • cena za službu sa uplatní aj v prípade, ak sa mení už nainštalovaný inteligentný elektromer za iný, s vyššou funkcionalitou
  • detailné informácie k službe nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky

 

Rozsah služby:

Realizujeme na mieste do 5 pracovných dní:

  • inštaláciu inteligentného elektromera​
  • jednorázovú bezplatnú drobnú opravu (v elektromerovom rozvádzači počas výmeny elektromera)

Dodatočne zabezpečíme:

  • odoslanie informácie o zmene typu merania dodávateľovi elektriny, s ktorým má vlastník uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny​
  • sprístupnenie údajov o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok po registrácii/prihlásení do portálu eVSD (www.vsds.sk)

Údaje pre objednávku:

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa výmeny elektromera

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading