Inteligentné meranie

146.40 € s DPH

Údaje pre objednávku:

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa výmeny elektromera

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Ak máte radi svoje veci pod kontrolou, chcete byť súčasťou inteligentných riešení

 

Hodí sa ak chcete:

  • využívať zvýhodnenú dodávku elektriny od dodávateľa elektriny
  • usporiť a znížiť si náklady za elektrinu
  • mať pod kontrolou priebeh svojej dennej spotreby
  • identifikovať najväčších spotrebiteľov elektriny vo vašej domácnosti
  • rýchlu identifikáciu poruchy na vašom odbernom mieste

 

Služba obsahuje:

  • inštaláciu inteligentného elektromera s dátovou komunikáciou
  • sprístupnenie údajov  o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok
  • jednorázovú bezplatnú drobnú opravu ( v elektromerovom rozvádzači počas výmeny elektromera ) 
  • dopravu

Viac o inteligentnom meradle.

 

POZOR:

 

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

Cena za službu sa uplatní aj v prípade, ak sa mení už nainštalovaný inteligentný elektromer za iný, s vyššou funkcionalitou.

 

 


Loading