Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni VN a VVN
( nepriame meranie )


339.00 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta
Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
číslo elektromera
Poznámka

Hodí sa ak:  

  • realizujete úpravu zapojenia fakturačného merania  
  • potrebujete odkontrolovať zapojenie fakturačného merania po rekonštrukcii VVN, VN zariadenia 
  • potrebujete odkontrolovať zapojenie prúdových a napäťových okruhov fakturačného merania  
  • potrebujete vykonať kontrolu prevodov meracích transformátorov 
  • potrebujete zrealizovať doplnenie poistkového odpínača do napäťového okruhu fakturačného merania 
  • potrebujete obnoviť plombovanie všetkých relevantných prvkov meracej súpravy  

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

 

  • kontrolu zapojenia fakturačného merania 
  • demontáž a montáž elektromera, komunikačnej jednotky a oddeľovacieho modulu pri prekládke 
  • plombovanie všetkých relevantných prvkov meracej súpravy 
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín*

 

POZOR! Podmienky služby: 

Inštaláciu meracích transformátorov do silových okruhov prívodu elektriny a privedenie sekundárnych okruhov od meracích transformátorov ku skúšobnej svorkovnici realizuje zákazník na vlastné náklady. 

Práce sa vykonávajú v beznapäťovom stave zariadenia zákazníka. 

 

*výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe

* objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň 


Loading