Lokalizácia porúch na NN kábloch


198.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
Adresa dodania služby
Približná dĺžka kábla a prierez kábla
Poznámka

 

Hodí sa ak :

 

  • chcete lokalizovať poruchu na  kábli v rodinnom dome, na chate alebo v záhrade

 

 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

 

  • presné zameranie poruchy na kábli v teréne káblovým meracím vozom
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín (vrátane cesty)*

 

 

 

POZOR:

- zamerať vieme len jednu poruchu na NN kábli. V prípade, že na kábli  je viac porúch, je potrebné odstrániť prvú poruchu a následne vieme zamerať ďalšiu poruchu

- súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán

- služba neobsahuje odstránenie poruchy

- súčasťou služby nie je odstránenie a opätovné zaplombovanie ističa alebo elektromera (ak si to meranie vyžaduje)

 * Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený

** Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň

- termín dodania: dohodou, najneskôr do 30. dní


Loading