Lokalizácia porúch na NN kábloch

198.00 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Adresa dodania služby

Povinný

Približná dĺžka kábla a prierez kábla

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak :

  • chcete lokalizovať poruchu na  NN kábli v prevádzke

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

  • presné zameranie poruchy na kábli v teréne káblovým meracím vozom
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín (vrátane cesty)*

 

POZOR:

Zamerať vieme len jednu poruchu na NN kábli. V prípade, že na kábli  je viac porúch, je potrebné odstrániť prvú poruchu a následne vieme zamerať ďalšiu poruchu.

Súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán.

Služba neobsahuje odstránenie poruchy.

Súčasťou služby nie je odstránenie a opätovné zaplombovanie ističa alebo elektromera (ak si to meranie vyžaduje).

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený.

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

Termín dodania: dohodou, najneskôr do 30. dní.


Loading