Prevádzková plomba - istič

36.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Áno
Nie

Hodí sa ak chcete:

  • svojpomocne vymeniť istič *
  • svojpomocne demontovať kryt hlavného ističa alebo kryt prvkov nemeraných živých častí v elektromerovom rozvádzači

 

Služba obsahuje:

súhlas VSD s odstránením prevádzkovej plomby v elektromerovom rozvádzači pre nasledujúce prvky:

  • kryt hlavného ističa pred elektromerom - istič
  • kryt neizolovaných živých častí
  • kryt prvku prívodu (skriňa SPP, HDS)
  • kryt nulovacej  (ochrannej) svorkovnice
  • opätovné zaplombovanie týchto prvkov vrátane materiálu

 

všetko vybavíme za vás!

 

Ak si prostredníctvom eshopu objednáte výmenu ističa, obnovenie prevádzkovej plomby máte bezplatne (Výmena hlavného ističa - 60 €).

 


POZOR:
Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta.


Loading