Prevádzková plomba - pri oprave prvkov v elektromerovom rozvádzači

36.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Dátum odstránenia plomby do

Nepovinný

Uveďte len v prípade, ak požadujete odstrániť plombu neskôr ako o 4 prac. dni.

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Áno
Nie

UPOZORNENIE:

Ak rekonštruujete elektromerový rozvádzač alebo ho prekladáte na iné miesto objednajte si Prekládku merania

Prevádzková plomba sa na vašu požiadavku nevzťahuje.

 

Hodí sa, ak chcete:

  • voľný prístup ku všetkým prvkom v elektromerovom rozvádzači pričom sa elektromerový rozvádzač nemení a ostáva na pôvodnom mieste

 


 Služba obsahuje:

odstránenie prevádzkovej plomby pre nasledujúce prvky v elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD do 4 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD alebo do dátumu uvedeného v objednávke:

  • kryt svorkovnice elektromera
  • kryt hlavného ističa pred elektromerom - istič
  • kryt neizolovaných živých častí
  • kryt prvku prívodu ( skriňa SPP, HDS )
  • kryt nulovacej ( ochrannej ) svorkovnice
  • opätovné zaplombovanie týchto prvkov vrátane materiálu do 10 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo odstránenia prevádzkovej plomby pracovníkom VSD


všetko vybavíme za vás!

 


POZOR:
Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.
Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta.


Loading