Prevádzková plomba - pri rekonštrukcii elektromerového rozvádzača


31.20 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta :
Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
Dátum realizácie služby do :
Dátum môže byť upravený VSD o max. 3 dni.
číslo elektromera :
EIC kód :
Poznámka
Je elektromer na verejne prístupnom mieste?
Áno
Nie
Oboznámil som sa s Obchodnými podmienkami k Cenníku služieb a poplatkov

Odoslaním objednávky beriete na vedomie osobitné dojednania k službe.

Hodí sa, ak chcete:

 

  • svojpomocne rekonštruovať elektromerový rozvádzač (výmena, premiestnenie) *
  • potrebujete voľný prístup ku všetkým prvkom v elektromerovom rozvádzači

 


 Služba obsahuje:


odstránenie prevádzkovej plomby pre nasledujúce prvky v elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD do 3 pracovných dní alebo do dátumu uvedeného v objednávke:

  • kryt svorkovnice elektromera
  • kryt hlavného ističa pred elektromerom - istič
  • kryt neizolovaných živých častí
  • kryt prvku prívodu ( skriňa SPP, HDS )
  • kryt nulovacej ( ochrannej ) svorkovnice
  • opätovné zaplombovanie týchto prvkov vrátane materiálu


všetko vybavíme za vás!

 


POZOR:
- objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň
- odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta


Loading