Pripoj svoj dom


840.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec
Katastrálne územie
Parcelné číslo
Číslo vyjadrenia VSD
Poznámka
Požadované umiestnenie OM
Plot
Pilier
Druh stavby
Existujúce odberné miesto
Nové odberné miesto

Ak potrebujete pripojiť nový rodinný dom alebo rekonštruujete existujúce odberné elektrické zariadenie - využite našu službu „Pripoj svoj dom“ a Inteligentné meranie obdržíte zdarma!

 

Hodí sa ak chcete:

 • napojiť nový rodinný dom, chatu, pozemok, záhradu či inú nehnuteľnosť na elektrinu do 7 dní
 • rekonštruovať existujúce odberné elektrické zariadenie
 • mať istotu a pocit bezpečia
 • svoj čas venovať sebe a nie zháňaniu materiálu
 • odbornú a garantovanú výstavbu napojenia domu na kľúč

 

Služba obsahuje:

 • projektovú dokumentáciu napojenia vášho domu
 • výstavbu prívodného vedenia a odberného elektrického zariadenia (elektromerový rozvádzač)
 • potrebný elektroinštalačný materiál vrátane dopravy
 • montáž inteligentného elektromera (pri novom odbere)
 • pripojenie na sieť (do distribučnej sústavy)
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízna správa)
 • poradenstvo spojené so zmluvou o pripojení

 

* Pri požiadavkách nad rámec štandardného produktu ( prípojka cez cestu, dlhšiu vzdialenosť a pod. ) je cena stanovená individuálne

* * Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading