Pripojenie dátového rozhrania

Hodí sa, ak:

chcete odčítavať z fakturačného elektromera: ​

 • stavy registrov energií ​
 • hodnoty aktuálneho a priemerného výkonu  ​
 • priebeh spotreby v 15 minútovom profile 

 

Dôležité vedieť:

 • objednávateľ služby si na vlastné náklady zaobstará vhodný oddeľovací modul. Doporučené typy pre dátové rozhranie RS-485:  GO – RS485 a DIN 2.2/485R ​
 • rozsah poskytnutých výstupov nájdete TU 
 • ak súčasne inštalovaný elektromer neposkytuje Vami potrebné údaje, je možná výmena existujúceho elektromera za iný, s vyššou funkcionalitou. V tom prípade bude uplatnená služba Inteligentné meranie. ​
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

 • pripojenie dátového rozhrania RS485 elektromera na vstup oddeľovacieho modulu ​
 • kontrolu a výmenu nefunkčného oddeľovacieho modulu  ​
 • zaplombovanie elektromera a vstupnej svorkovnice oddeľovacieho modulu ​

Služba neobsahuje:

 • úpravu elektromerového rozvádzača pre inštaláciu oddeľovacieho modulu vrátane plombovateľného krytu pre oddeľovací modul ​
 • inštaláciu oddeľovacieho modulu ​
 • technickú podporu a pripojenie do systému objednávateľa​
 • napájací zdroj k oddeľovaciemu modulu DIN 2.2/485R ​

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Sériové číslo elektromera

Povinný

Službu je možné objednať, len ak disponujte 2-tarifným elektromerom.

Poznámka

Nepovinný


Loading