Pripojenie impulzných výstupov

Hodí sa, ak:  

 • potrebujete online prístup k údajom o aktuálnom odoberanom resp. dodávanom činnom a jalovom výkone z fakturačného elektromera ​
 • potrebujete informácie o prebiehajúcom odbere resp. dodávke elektrickej energie 

 

Dôležité vedieť:

 • Objednávateľ služby si na vlastné náklady zaobstará vhodný oddeľovací modul. ​
 • Doporučené typy oddeľovacieho modulu pre impulzné výstupy:  GO5 a GOU6 ​
 • Rozsah poskytnutých výstupov nájdete TU 
 • Ak súčasne inštalovaný elektromer neposkytuje Vami potrebné impulzné výstupy, je možná výmena existujúceho elektromera za iný, s vyššou funkcionalitou. V tom prípade bude uplatnená služba Inteligentné meranie. ​
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti v Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

 • pripojenie impulzných výstupov z elektromera na vstup oddeľovacieho modulu  ​
 • kontrolu a výmenu nefunkčného oddeľovacieho modulu ​
 • rozmnoženie impulzov na vstupe oddeľovacieho modulu ​
 • zaplombovanie elektromera a vstupnej svorkovnice oddeľovacieho modulu

 

Služba neobsahuje:

 • úpravu elektromerového rozvádzača pre inštaláciu oddeľovacieho modulu vrátane plombovateľného krytu pre oddeľovací modul ​
 • inštaláciu oddeľovacieho modulu ​
 • technickú podporu a pripojenie do systému objednávateľa​

 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Sériové číslo elektromera

Povinný

Službu je možné objednať, len ak disponujte 2-tarifným elektromerom.

Poznámka

Nepovinný


Loading