Revízna správa (OPOS)

79.20 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa pre doručenie revíznej správy

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Odberné miesto je pripravené na revíziu?

Povinný

Áno
Beriem na vedomie uplatnenie položky "Nepodstatnený výjazd" v hodnote 30 eur v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov v prípade, ak OM nebude pripravené na výkon revízie.

Povinný

Súhlasím

Pripájate svoje odberné miesto, rekonštruujete rozvádzač alebo Vám vypršala platnosť revízie Vašej prípojky, prípadne časti odberného zariadenia od HDS po ER vrátane ER ? Zverte sa do rúk odborníkom!

 

Hodí sa ak chcete :

  • doklad o tom, že Vaša elektrická domová prípojka, alebo časť odberného zariadenia (od HDS – hlavnej domovej skrine až po ER- elektromerový rozvádzač , vrátane ER) spĺňa technické podmienky a zariadenie je bezpečné pre prevádzku a obsluhu

 

Základná služba obsahuje :

  • výkon Odbornej prehliadky a odbornej skúšky ( OPOS -revízna správa) prívodného vedenia od hlavnej domovej skrine po elektromerový rozvádzač vrátane, tzn. od bodu napojenia (stĺp, RIS) po elektromerový rozvádzač vrátane
  • alebo výkon Opakovanej Odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OOPOS) pre uvedenú časť prívodného vedenia
  • náklady na dopravu

 

POZOR:

Objednávka bude realizovaná do 5 pracovných dní po pripísaní platby na účet VSD.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 


Loading