Vytyčovanie káblov VN,NN


106.80 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
Číslo vyjadrenia VSD
Adresa dodania služby
Poznámka

 

Hodí sa ak chcete :

 

  • vytýčiť trasu káblov v správe VSD a.s. v teréne*
  • predísť poškodeniu káblov pred začatím zemných prác ako napr. zriadenie vodovodnej, resp. plynovej prípojky, vykonať úpravu terénu, resp. iné stavebné práce

 

 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

 

  • vytýčenie trasy káblov v teréne a označenie sprejom
  • preberací protokol
  • mapu so sieťami VSD, a.s.
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 1,5 hod. ( vrátane cesty ) **

 

vytycovanie

 

 

POZOR:

 

- zákazník musí poslať mapu s vyznačenou záujmovou oblasťou alebo mapu s trasou výkopu na info@vsdeshop.sk s uvedením čísla objednávky 

 * Pred vytýčením káblov VSD, a.s. musí mať zákazník platné vyjadrenie k existencii elektrických zariadení VSD, a.s., resp. vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Požiadať o vyjadrenie k PD môžete na eVSD

** Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať a výkon ktorých bude vzájomne odúhlasený

***Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň

- termín dodania: dohodou, najneskôr do 30. dní

 

 


Loading