V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nákupu služieb, cien služieb, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na info@vsdeshop.sk

 

  

Sídlo spoločnosti

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovakia

T +421 (0) 850 123 312
info@vsdeshop.sk