Vyjadrenie k rekonštrukcii odberného miesta

Hodí sa, ak:

  • ste si podali žiadosť o vyjadrenie k zmenám na existujúcom odbernom mieste s MRK do 32A vrátane, bez zmeny počtu fáz z dôvodu rekonštrukcie, zmeny MRK,...

 

Dôležité vedieť:

  • službu Expresné vyhotovenie stanoviska VSD je možné poskytnúť iba pre žiadosti týkajúce sa odberných miest s požadovanou hodnotou MRK do 32A, vrátane​
  • pred objednaním služby je potrebné podať Žiadosť - zmeny na existujúcom odbernom mieste, ktorú je možné podať po prihlásení do portálu eVSD (www.vsds.sk). Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať
  • zálohová faktúra k službe Vám bude doručená po posúdení možnosti vyhotovenia expresného stanoviska technikom. Ak stanovisko nebude možné vyhotoviť expresne, budete o tom informovaný emailom a objednávka bude stornovaná.​

 

Rozsah služby:

  • expresné vyhotovenie stanoviska technikom VSD je realizované do 2 hodín od pripísania platby na účet VSD ​v pracovných dňoch v čase od 8-14 hod. Objednávky prijaté mimo tohto času budú vybavené nasledujúci pracovný deň.

 

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Meno a priezvisko
(vlastník odberného miesta)

Povinný

Uvedený na liste vlastníctva.

Parcelné číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading