Vážení zákazníci, z dôvodu aktualizácie má aktuálne eshop vypnuté košíky. Svoj nákup môžete uskutočniť v pondelok, 25.10.2021.

Výmena hlavného ističa pri oznámenej výmene elektromera


48.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa výmeny ističa
číslo elektromera
EIC kód :
Poznámka
Požadovaný typ výkonu
Výmena ističa za rovnakú amperickú hodnotu
Zníženie hodnoty ističa
Zvýšenie hodnoty ističa do 32A
Zvýšenie hodnoty ističa nad 32A
Požadovaná hodnota ističa
Číslo vyjadrenia PDS

V prípade, že nedisponujete číslom vyjadrenia PDS, zaregistrujte sa alebo prihláste na našom portáli a požiadajte o zmenu elektronicky v časti Žiadosti / Zmeny na existujúcom odbernom mieste.

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

48.00 € s DPH

CENA PLATÍ len ak ste dostali od VSD list o plánovanej výmene elektromera. Inak si môžete objednať štandardnú výmenu

Ak vám záleží na bezpečnosti osôb a ochrane vášho majetku, zverte sa do rúk odborníkov. Sme tu pre vás!

 

 

 

Hodí sa ak chcete:

 

 • zvýšiť bezpečnosť vašej domácnosti či vašej prevádzky
 • chrániť vašich blízkych pred úrazom elektrickým prúdom
 • znížiť riziko vzniku požiaru
 • eliminovať poškodenia elektrických spotrebičov spôsobených elektrickým skratom
 • odstrániť neželané výpadky vášho ističa
 • nahradiť nebezpečný vypínač bez ochrannej funkcie ( typ „Tahem zapni!, Stiskem vypni!“ ) a byť chránený
 • doinštalovať ochranný istiaci prvok pred elektromerom, lebo ho vôbec nemáte
 • dodanie komplexnej služby bez ďalších starostí od skúsených odborníkov s oprávneniami
 • komfortné a pohodlné služby so zárukou
 • v porovnaní s konkurenciou nemáte už žiadne ďalšie výdavky alebo starosti so zmluvami

 

všetko vybavíme za vás!

 

 

 

Služba obsahuje:

 

 • demontáž starého hlavného ističa a nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača
 • dodávku a montáž nového ističa
 • potrebný elektroinštalačný materiál
 • kontrolu elektromerového rozvádzača a bezplatné zaplombovanie jeho prvkov
 • poradenstvo a administratívne úkony spojené s úpravou potrebných zmluvných vzťahov
 • jednorázovú bezplatnú drobnú opravu ( v elektromerovom rozvádzači počas výmeny ističa )
 • dopravu
 • bezplatnú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške („revíznu správu“) vyhradeného technického elektrického zariadenia v prípade vyhovujúceho technického stavu elektromerového rozvádzača

 

POZOR:

- objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

- VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu. Rovnako službu nie je možné poskytnúť, ak ide o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pri ktorej dochádza k zmene počtu fáz pripojenia (spravidla z 1-fázového na 3-fázové). Uhradená platba za objednanú službu bude vrátená v plnom rozsahu.

- pre zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity platí, že VSD, a.s uzavrie so žiadateľom Zmluvu o pripojení s pripojovacím poplatkom stanoveným podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom.

- službu zatiaľ nie je možné objednať pre odberné miesta v bytových domoch okrem lokalít Košice a Prešov za 60€ s DPH kliknutím TU.


Loading