Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta

Hodí sa, ak:

  • ste si podali žiadosť o pripojenie nového odberného miesta s MRK do 32 A (vrátane)

 

Dôležité vedieť:

  • službu Expresné vyhotovenie stanoviska VSD je možné poskytnúť iba pre žiadosti týkajúce sa odberných miest s požadovanou hodnotou MRK do 32A, vrátane
  • pred objednaním služby je potrebné podať Žiadosť pripojenie nového odberného miesta, ktorú ​je možné podať po prihlásení do portálu eVSD (www.vsds.sk). Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať. 
  • zálohová faktúra k službe Vám bude doručená po posúdení možnosti vyhotovenia expresného stanoviska technikom. Ak stanovisko nebude možné vyhotoviť expresne, budete o tom informovaný emailom a objednávka bude stornovaná.

 

Rozsah služby:

  • Expresné vyhotovenie stanoviska technikom VSD je realizované do 2 hodín od pripísania platby na účet VSD ​v pracovných dňoch v čase od 8-14 hod. Objednávky prijaté mimo tohto času budú vybavené nasledujúci pracovný deň.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Meno a priezvisko
(vlastník odberného miesta)

Povinný

Uvedený na liste vlastníctva.

Číslo žiadosti (NPP)

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti Žiadosti - Nové odberné miesto.

Parcelné číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading