Lokalizácia porúch na NN kábloch

Hodí sa, ak: ​

  • chcete lokalizovať poruchu na  NN kábli v prevádzke

 

Dôležité vedieť: 

  • zamerať je možné len jednu poruchu na NN kábli. V prípade, že na kábli je viac porúch, je potrebné odstrániť prvú poruchu a následne je možné pokračovať v lokalizácii ďalších prípadných porúch.​
  • súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán​
  • služba neobsahuje odstránenie poruchy​
  • súčasťou služby nie je odplombovanie a opätovné zaplombovanie ističa alebo elektromera, ak si to meranie pri lokalizácii poruchy vyžaduje​

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje: 

  • ​presné zameranie poruchy na kábli v teréne káblovým meracím vozom​
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín (vrátane cesty)​

 

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe. ​

Služba bude realizovaná najneskôr do 30 dní. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Adresa dodania služby

Povinný

Približná dĺžka kábla a prierez kábla

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading