Opakované testovanie hybridných fotovoltických (FVE) systémov

1 200.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Poznámka

Nepovinný

Identifikačné údaje striedača

Povinný

Výrobca a typ (presné označenie podľa typového listu vydaného jeho výrobcom)

 

Dátum neúspešného (bezplatného) testovania

Povinný

Beriem na vedomie, že v prípade, ak zariadenie, ktoré je predmetom testovania, nebude pripravené na poskytnutie objednanej služby, ako aj v prípade, ak neospravedlním svoju neúčasť na testovaní najneskôr jeden pracovný deň pred plánovaným termínom testovania, poskytovateľ je oprávnený účtovať za objednávku náklady v hodnote 312,-€ s DPH, ktoré mu v súvislosti so zabezpečením poskytovania služby vznikli.

Povinný

Súhlasím

VSD, a.s. poskytuje každému zo subjektov možnosť  bezplatne jedenkrát testovať zamýšľaný hybridný fotovoltický systém, pričom VSD, a.s. vyžaduje, aby systém bol pripravený na meranie.

V prípade, ak testovaný hybridný FV systém nevyhovel pri prvom bezplatnom testovaní systému  z dôvodu, že nesplnil niektorú zo zásadných požiadaviek, VSD a.s. ponúka žiadateľovi možnosť realizácie opakovaných testov hybridného systému, avšak už  iba formou spoplatnenej služby.

 

 

Služba obsahuje:

  • prenájom a príprava laboratória v priestoroch TUKE pre pripojenie hybridného systému na jeho testovanie/meranie
  • personálne zabezpečenie obsluhy laboratória a obsluhy meracích prístrojov potrebných pre realizáciu testov zo strany VSD, a.s.
  • vyhodnotenie meraní zamestnancami spoločnosti VSD, a.s. a vyhotovenie meracích protokolov a správy z merania v lehote do 30 kalendárnych dní od termínu merania
  • v prípade vyhovujúceho stavu zverejnenie protokolu „Výsledky testovania hybridného systému“ na webovom sídle VSD, a.s.

 

Podrobné informácie o testovaní hybridných systémov nájdete TU

 

POZOR:

Testovanie bude realizované v termíne do 30 dní od prijatia platby za objednávku na účet VSD.

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading