Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

180.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Predbežný dátum demontáže

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Pripájate svoje odberné miesto, rekonštruujete rozvádzač alebo Vám vypršala platnosť revízie Vašej prípojky, prípadne časti odberného zariadenia od HDS po ER vrátane ER ? Zverte sa do rúk odborníkom!

 

Hodí sa ak chcete :

  • realizovať práce v blízkosti NN zariadenia z holých vodičov
  • realizovať opravy a rekonštrukčné práce okolo Vašej nehnuteľnosti, napr. rekonštrukcia strechy, stavba lešenia
  • opraviť fasádu domu, náter fasády, opravy podhľadov a pod.
  • zabezpečiť bezpečný výkon prác stavebníkov a vlastníkov budov v blízkosti NN elektrických zariadení  pri náhodnom  dotyku

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:

  • montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné NN vedenie (NN vzdušná sieť, NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) do 10 metrov
  • prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca odo dňa montáže
  • náklady na dopravu

 

POZOR:

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní vopred pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Do objednávky nezabudnite uviesť predpokladaný dátum demontáže a po ukončení prác zaslať email s požiadavkou na demontáž na info@vsdeshop.sk.

Za každých ďalších aj začatých 10m bude účtovaný jednorazový poplatok 30€ s DPH.

Poplatok 12 € s DPH sa uplatňuje aj pri prenájme izolačných trubíc za každý ďalší začatý týždeň nad jeden mesiac.

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 

 

 


Loading