Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

180.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Predbežný dátum demontáže

Povinný

Prosíme uviesť predpokladaný dátum demontáže izolačných trubíc a po skutočnom ukončení prác zaslať email s požiadavkou na demontáž na info@vsdeshop.sk.

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Pripájate svoje odberné miesto, rekonštruujete rozvádzač alebo Vám vypršala platnosť revízie Vašej prípojky, prípadne časti odberného zariadenia od HDS po ER vrátane ER ? Zverte sa do rúk odborníkom!

 

Hodí sa ak chcete :

  • realizovať práce v blízkosti NN zariadenia z holých vodičov
  • realizovať opravy a rekonštrukčné práce okolo Vašej nehnuteľnosti, napr. rekonštrukcia strechy, stavba lešenia
  • opraviť fasádu domu, náter fasády, opravy podhľadov a pod.
  • zabezpečiť bezpečný výkon prác stavebníkov a vlastníkov budov v blízkosti NN elektrických zariadení  pri náhodnom  dotyku

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:

  • montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné NN vedenie (NN vzdušná sieť, NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) do 10 metrov
  • prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca odo dňa montáže
  • náklady na dopravu

 

POZOR:

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní vopred pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Do objednávky nezabudnite uviesť predpokladaný dátum demontáže a po ukončení prác zaslať email s požiadavkou na demontáž na info@vsdeshop.sk.

Za každých ďalších aj začatých 10m bude účtovaný jednorazový poplatok 30€ s DPH.

Poplatok 12 € s DPH sa uplatňuje aj pri prenájme izolačných trubíc za každý ďalší začatý týždeň nad jeden mesiac.

Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 

 

 


Loading