Dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

Hodí sa, ak chcete:

  • realizovať práce v blízkosti holých (neizolovaných) NN vodičov z dôvodu napr. opravy a rekonštrukcie strechy, stavby lešenia, opravy fasády domu, náteru fasády, opravy podhľadov a pod.​
  • zabezpečiť bezpečný výkon prác stavebníkov a vlastníkov budov v blízkosti NN elektrických zariadení pri náhodnom dotyku

 

Dôležité vedieť:

  • službu je potrebné objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.​
  • po ukončení prác nás informujte emailom na info@vsdeshop.sk o požiadavke na demontáž izolačných trubíc ​
  • za každých ďalších aj začatých 10m izolovaného vedenia bude účtovaný jednorazový poplatok 30€ s DPH
  • poplatok 12 € s DPH sa uplatňuje pri prenájme izolačných trubíc za každý ďalší začatý týždeň nad jeden mesiac​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky

 

Rozsah služby:

  • montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné NN vedenie (NN vzdušná sieť, NN vzdušné prípojky, NN vzdušné odberné zariadenia) do 10 metrov. Za každých ďalších začatých 10m izolovaného vedenia bude účtovaný jednorazový poplatok 30€ s DPH.​

  • prenájom izolačných trubíc do jedného mesiaca odo dňa montáže. Za každý ďalší začatý týždeň nad jeden  mesiac bude účtovaný jednorazový poplatok 12,-€ s DPH.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Predbežný dátum demontáže

Povinný

Prosíme uviesť predpokladaný dátum demontáže izolačných trubíc a po skutočnom ukončení prác zaslať email s požiadavkou na demontáž na info@vsdeshop.sk.

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading