Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS

300.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Rekonštruujete strechu alebo potrebujete vykonať orez stromov v blízkosti zariadení VSD?

Ak Vám záleží na bezpečnosti osôb a ochrane majetku, zverte sa do rúk odborníkom.

 

Hodí sa ak :

  • chcete vykonávať činnosť na svojom zariadení a k tomu potrebujete vypnúť VN zariadenie VSD, napr. rekonštrukcia, oprava a údržba vlastných zariadení a pod.
  • chcete vykonávať práce v blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím
  • sa potrebujete priblížiť, dotýkať alebo môže dôjsť k náhodnému kontaktu s VN zariadením VSD
  • potrebujete zabezpečiť, aby bolo VN zariadenie VSD na nevyhnutný čas v bezpečne zaistenom beznapäťovom stave

 

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Konkrétny termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

 

Základná služba obsahuje:

  • manipulácie na VN zariadeniach ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač, vypínač a pod. 
  • zaistenie a odistenie spojené s vypnutím VN a TS zariadenia z prevádzky
  • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky vypnutého zariadenia
  • náklady na dopravu

Táto služba obsahuje zaistenie a odistenie dotknutých elektrických zariadení navyše oproti službe Manipulácia na VN zariadení VSD, tzn. zariadenie je v beznapäťovom stave.

 

Služba neobsahuje:

  • fyzické odpojenie zariadení VSD (spojené s demontážou a opätovnou montážou častí distribučnej siete, prípojky a pod.), ktoré je obsiahnuté v Službe Odpojenie alebo opätovné pripojenie

 

POZOR:

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading