Pripojenie oddeľovacieho modulu

Vyberte si pripojenie

Potrebujete informácie z Vášho elektromera? Východoslovenská distribučná, a.s. poskytne výstupy z fakturačného merania v rozsahu technických možností inštalovaného elektromera.  

Pripojenie impulzných výstupov a dátového rozhrania elektromera k zariadeniu zákazníka sa realizuje výhradne len cez oddeľovací modul. 


Loading