Lokalizácia porúch na VN a NN kábloch

Vyberte si službu

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Služba obsahuje lokalizácia poruchy káblovým meracím vozom, náklady na dopravu.

 


Loading