Preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka

147.60 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak :

  • vlastníte elektrické zariadenie, na ktorom potrebujete zabezpečiť preventívnu údržbu či kvalifikovanú prehliadku, lezeckú revíziu, alebo kontrolu Vášho zariadenia
  • ste prevádzkovateľom VTZ – elektrického, potrebujte pomôcť s výkonom činnosti prevádzkovateľa

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

  • výkon preventívnej/periodickej údržby elektrického zariadenia vo vlastníctve zákazníka
  • dopravu do 25 km a výkon služby na mieste v trvaní do 1 hodiny vrátane cesty

 

POZOR:

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať.

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie.

Presný termín realizácie bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

 

 


Loading