Blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife (NN a VN)

49.80 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Dátum odstránenia plomby do

Nepovinný

Uveďte len v prípade, ak požadujete odstrániť plombu neskôr ako o 4 prac. dni.

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak chcete:

  • využiť funkciu elektromera na blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife prostredníctvom blokovacieho kábla
  • minimalizovať spotrebu výkonných spotrebičov počas vysokej tarify

 

Služba obsahuje:

  • odstránenie prevádzkovej plomby
  • pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) k svorkám elektromera
  • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy

 

POZOR:
Blokovací kábel je potrebné ukončiť v elektromerovom rozvádzači. Výkonový spínací prvok (stýkač) a zapojenie jeho silových kontaktov si zabezpečuje odberateľ. Ak potrebujete vymeniť stýkač, objednávku realizujte TU.
Služba je dostupná len u dvojtarifných sadzieb.
Služba bude realizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD.


Loading