Sprístupnenie zariadení VSD

42.00 € s DPH

Cena za 1 hodinu práce

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Pripravujte projektovú dokumentáciu, chcete pripojiť svoje odberné zariadenie, alebo potrebujete overiť technické parametre v mieste pripojenia do  distribučnej sústavy?

 

Hodí sa ak :

  • potrebujete získať technické informácie o našich zariadeniach priamo v teréne, napríklad pre potreby prípravy projektovej dokumentácie, alebo pre možnosť zaústenia Vašich zariadení do distribučnej siete VSD

 

Základná služba obsahuje:

  • sprístupnenie zariadenia VSD odbornej verejnosti a externým dodávateľským spoločnostiam len pre výkon dohodnutej činnosti a na nevyhnutný čas

 

POZOR:

Objednávka bude realizovaná najskôr 5 pracovných dní po pripísaní platby na účet VSD. Konkrétny termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

Cena sa účtuje za každú začatú hodinu vrátane času potrebného na dopravu.


Loading