Sprístupnenie zariadení VSD

Hodí sa, ak: 

  • chcete pripojiť svoje odberné zariadenie, pripravujte projektovú dokumentáciu a potrebujete overiť technické parametre v mieste pripojenia do distribučnej sústavy, prípadne potrebujete získať technické informácie o našich zariadeniach priamo v teréne

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
  • cena sa účtuje za každú začatú hodinu vrátane času potrebného na dopravu​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby: 

  • sprístupnenie zariadenia VSD len pre výkon dohodnutej činnosti a na nevyhnutný čas

Služba bude realizovaná najskôr 5 pracovných dní od prijatia platby za objednávku. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading