Inštalácia vývodového ističa

84.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa vývodového ističa

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Číslo vyjadrenia prevádzkovateľa DS

Povinný

Získate po podaní žiadosti o pripojenie zdroja prostredníctvom portálu eVSD v časti Žiadosti.

číslo elektromera

Nepovinný

Požadovaná hodnota vývodového ističa

Nepovinný

Ampérická hodnota vývodového ističa je štandardne rovnaká ako hodnota hlavného ističa. V prípade ak plánujete zmenu hodnoty HI, dajte nám o tom vedieť, hodnotu vývodového ističa prispôsobíme plánovanej zmene.

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak :

  • plánujete alebo máte nainštalovaný malý zdroj na výrobu elektriny – napr. fotovoltické panely v dome alebo bytovom dome
  • chcete dodanie komplexnej služby bez ďalších starostí od skúsených odborníkov s oprávneniami
  • chcete komfortné a pohodlné služby so zárukou

 

Služba obsahuje:

  • inštaláciu vývodového ističa v elektromerovom rozvádzači na dome alebo bytovom dome
  • nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača
  • dodávku a montáž nového ističa do 63 A
  • potrebný elektroinštalačný materiál
  • kontrolu elektromerového rozvádzača a bezplatné zaplombovanie jeho prvkov
  • jednorazovú bezplatnú drobnú opravu (v elektromerovom rozvádzači počas inštalácie ističa)
  • dopravu

 

POZOR:

Objednaná služba nenahrádza povinnosť výrobcu elektrickej energie podať žiadosť o pripojenie energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Žiadosť o pripojenie zdroja je možné podať na odkaze: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny.


Povinným prvkom výbavy elektromerového rozvádzača určeného pre priame meranie je aj vývodový istič, keď na odbernom mieste je inštalovaný zdroj na výrobu elektriny. Úlohou vývodového ističa je zabezpečenie beznapäťového stavu pre výkon servisu elektromera.


Služba bude zrealizovaná len ak umiestnenie elektromerového rozvádzača bude v súlade s aktuálne platnými Podmienkami merania.


Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.
VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu.
Služba bude realizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD.


Loading