Manipulácie na VN zariadení VSD

175.20 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Rekonštruujete strechu alebo potrebujete vykonať orez stromov v blízkosti zariadení VSD?

Ak Vám záleží na bezpečnosti osôb a ochrane majetku, zverte sa do rúk odborníkom.

 

Hodí sa ak chcete:

  • vykonávať činnosť na svojom zariadení a z bezpečnostných dôvodov potrebujete vypnúť VN zariadenie VSD, napr. pri rekonštrukcii, oprave a údržbe vlastných elektrických zariadení, výkon činností v ochrannom pásme VN zariadení a pod
  • sa zariadení VSD  nedotýkate  a ani sa nepriblížite na nižšiu  ako je bezpečná vzdialenosť v zmysle príslušných technických predpisov

 

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Konkrétny termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

 

Základná služba obsahuje:

  • manipulácie spojené s vypnutím / zapnutím VN zariadení ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač a pod.
  • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky
  • náklady na dopravu

 

Služba neobsahuje:

  • zaistenie a odistenie VN zariadení VSD, tzn. zabezpečenie beznapäťového stavu, ktoré sú obsiahnuté v službe Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení VN a TS  (ak sa napríklad potrebujete priblížiť na menej ako je bezpečná vzdialenosť, alebo ak je možné, že dôjde k dotyku so zariadením VSD)

 

POZOR:

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading