Špeciálne meranie kvality elektriny

 

Služba poskytuje realizáciu komplexného merania kvality elektriny vo vnútornej inštalácii na základe Vašej individuálnej požiadavky.*  

Hodí sa, ak:  

 • potrebujete meraním zistiť priebeh prúdového a výkonového zaťaženia Vašich strojov a zariadení
 • Vám správne nefunguje kompenzácia jalového výkonu na Vašom odbernom mieste 
 • Vaše stroje, resp. technologické zariadenia nepracujú korektne z dôvodu zhoršenej kvality napätia na svorkách týchto strojov 
 • Vám výrobca stroja odmieta uznať reklamáciu pri jeho poškodení alebo pri poškodení niektorej jeho časti, údajne z dôvodu nedostatočnej kvality napätia na svorkách stroja  
 • prevádzkujete zdroj na výrobu elektriny (FVE, MVE, KGJ, Bioplynovú stanicu a pod.) a máte problém s prevádzkou tohto zdroja, ktorý môže súvisieť s kvalitou napätia 
 • sa v elektrickej inštalácii Vašej prevádzky vyskytujú spínacie prepätia rôzneho charakteru, ktoré Vám spôsobujú poškodzovanie citlivých elektronických zariadení 
 • Vám často vypadávajú poistky, ističe alebo prúdové chrániče vo Vašej inštalácii

 

Dôležité vedieť:

 • výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:  

 • úvodnú obhliadku zariadenia, predbežné posúdenie problému, stanovenie vhodného miesta pre inštaláciu sieťového analyzátora a určenie počtu potrebných meracích bodov
 • inštaláciu jedného prenosného sieťového analyzátora v konkrétnom bode vnútornej inštalácie
 • samotný výkon meraní na mieste alebo dlhodobé niekoľkodňové meranie
 • stiahnutie dát, predbežnú analýzu priamo na mieste merania a demontáž prenosného meracieho prístroja
 • podrobnú následnú analýzu dát pre stanovenie výsledku z merania
 • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín

 

Podrobné informácie nájdete TU

 

* Nad rámec zákonných povinností VSD a.s., ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle povinnosti určených vyhláškou 236/2016 Z.z.).

 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading