Špeciálne meranie kvality elektriny

387.00 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Služba poskytuje realizáciu komplexného merania kvality elektriny vo vnútornej inštalácií na základe Vašej individuálnej požiadavky.*  

Hodí sa ak:  

 • potrebujete meraním zistiť priebeh prúdového a výkonového zaťaženia Vašich strojov a zariadení
 • Vám správne nefunguje kompenzácia jalového výkonu na Vašom odbernom mieste 
 • Vaše stroje, resp. technologické zariadenia nepracujú korektne z dôvodu zhoršenej kvality napätia na svorkách týchto strojov 
 • Vám výrobca stroja odmieta uznať reklamáciu pri jeho poškodení alebo pri poškodení niektorej jeho časti, údajne z dôvodu nedostatočnej kvality napätia na svorkách stroja  
 • prevádzkujete zdroj na výrobu elektriny (FVE, MVE, KGJ, Bioplynovú stanicu a pod.) a máte problém s prevádzkou tohto zdroja, ktorý môže súvisieť s kvalitou napätia 
 • sa v elektrickej inštalácii Vašej prevádzky vyskytujú spínacie prepätia rôzneho charakteru, ktoré Vám spôsobujú poškodzovanie citlivých elektronických zariadení 
 • Vám často vypadávajú poistky, ističe alebo prúdové chrániče vo Vašej inštalácii

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:  

 • úvodnú obhliadku zariadenia, predbežné posúdenie problému, stanovenie vhodného miesta pre inštaláciu sieťového analyzátora a určenie počtu potrebných meracích bodov
 • inštaláciu jedného prenosného sieťového analyzátora v konkrétnom bode vnútornej inštalácie
 • samotný výkon meraní na mieste alebo dlhodobé niekoľko dňové meranie
 • stiahnutie dát, predbežná analýza priamo na mieste merania a demontáž prenosného meracieho prístroja
 • podrobnú následnú analýzu dát pre stanovenie výsledku z merania
 • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín**

 

Podrobné informácie nájdete TU

 

* Nad rámec zákonných povinností VSD a.s., ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle povinnosti určených vyhláškou 236/2016 Z.z.).

**Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený.

*** Objednávka služby vytvorená počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading