Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN

Hodí sa, ak: 

 • chcete vykonávať činnosť na svojom zariadení a potrebujete vypnúť NN zariadenie VSD, napr. pri rekonštrukcii, oprave a údržbe vlastných zariadení a pod.​
 • chcete vykonávať práce v blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím​
 • sa potrebujete priblížiť, dotýkať alebo môže dôjsť k náhodnému kontaktu so zariadením VSD​
 • potrebujete zabezpečiť, aby bolo NN zariadenie VSD na nevyhnutný čas v bezpečne zaistenom beznapäťovom stave

 

Dôležité vedieť: 

 • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
 • v prípade realizácie služby v čase, ktorý nie je riadnym pracovným časom spoločnosti VSD - dni pracovného pokoja, sviatky, pracovné dni v čase po 18:00 hod. - bude uplatnená položka Objednanie výkonu služby v požadovaný čas v hodnote 120,-€
 • fyzické odpojenie zariadení VSD, spojené s demontážou a opätovnou montážou častí distribučnej siete, prípojky a pod., je obsiahnuté v službe Odpojenie alebo opätovné pripojenie ​
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby: ​

 • manipulácie na NN zariadeniach ako trafostanica, vypínač, odpínač, poistky a pod.​
 • zaistenie a odistenie spojené s vypnutím NN zariadenia z prevádzky, tzn. zariadenie je beznapäťovom stave
 • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky vypnutého zariadenia​

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.​

Služba neobsahuje:  ​

 • fyzické odpojenie zariadení VSD spojené s demontážou a opätovnou montážou častí distribučnej siete, prípojky a pod.​

     Táto činnosť je obsiahnutá v službe Odpojenie alebo opätovné pripojenie.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading