Kontrola a úprava merania

Vyberte si službu

Služba obsahuje úpravu merania na žiadosť zákazníka (napr. pri prekládke/výmene merania, zmene počtu fáz, zmene distribučnej sadzby alebo MRK),, zapojenie resp. kontrola sekundárnych obvodov meracích transformátorov, kontrola zapojenia skúšobnej svorkovnice a elektromera, pokiaľ je to potrebné, opätovné zaplombovanie relevantných časti meracej súpravy, kontrolu zapojenia merania po rekonštrukcii VVN, VN zariadení v majetku zákazníka, kontrolu zapojenia prúdových a napäťových okruhov merania, kontrolu prevodov meracích transformátorov, v prípade fakturačného merania obnova plombovania všetkých relevantných prvkov meracej súpravy.


Loading