Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo

Hodí sa, ak chcete: 

  • pomoc pri tvorbe, správe a aktualizácii prevádzkovej dokumentácie (Miestny prevádzkový predpis, Bezpečné pracovné postupy a pod.)

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.
  • službu je potrebné si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje: 

  • konzultačná činnosť v trvaní do 30 min. 

 

Možný rozsah prác nad rámec uvedenej zálohy:

  • vypracovanie (tvorba, správa, aktualizácia) prevádzkovej dokumentácie
  • kontrola existujúceho stavu
  • návrh opatrení a odporúčaní pre riešenie existujúceho stavu
  • rozsah činností na základe dohody so zákazníkom

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať.

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading