Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo

24.00 € s DPH

Uvedená suma predstavuje zálohovú platbu

Údaje pre objednávku:

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Potrebujete poradiť, pomôcť pri správe, vedení alebo aktualizácií prevádzkovej dokumentácie? Zverte sa do rúk odborníkom. Postaráme sa o to, aby ste potrebnú dokumentáciu mali v aktuálnom stave. 

 

Hodí sa ak chcete :

  • pomoc pri tvorbe, správe a aktualizácii prevádzkovej dokumentácie (Miestny prevádzkový predpis, Bezpečnostné pracovné postupy a pod.)

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

  • konzultačná činnosť v trvaní do 30 min. 

Možný rozsah prác nad rámec uvedenej zálohy:

  • vypracovanie (tvorba, správa, aktualizácia) prevádzkovej dokumentácie
  • kontrola existujúceho stavu
  • návrh opatrení a odporúčaní pre riešenie existujúceho stavu
  • rozsah činnosti na základe dohody so zákazníkom

 

POZOR:

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať.

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní vopred pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín a rozsah prác bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading