Dohľad pri prácach na NN zariadení VSD

54.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Potrebujete zabezpečiť dohľad pri práci v blízkosti zariadení VSD? Sme tu pre Vás!

 

Hodí sa ak chcete :

  • vykonávať zemné práce v blízkosti zariadení VSD a potrebujete dohľad pri práci v blízkosti týchto zariadení
  • dohľad stavu zakrytých zariadení
  • dohľad pri odkrytých zariadeniach VSD, prípadne ich znovu zakrytí
  • dohľad pri práci v blízkosti zariadení VSD pod napätím (podľa STN 343100 čl.7.4.2)

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje :

  • dohľad vykonávaných prác
  • náklady na dopravu
  • výkon na mieste jedného pracovníka v trvaní do 1,5 hod*

 

POZOR:

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností na dotknutom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe za jednotkovú cenu služby.

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

V prípade väčšieho rozsahu prác je cena stanovená individuálne.


Loading