Dohľad pri prácach na NN zariadení VSD

Hodí sa, ak chcete dohľad: 

  • pri zemných prácach vykonávaných v blízkosti zariadení VSD ​
  • stavu zakrytých zariadení​
  • pri odkrytých zariadeniach VSD, prípadne ich znovu zakrytí​
  • pri práci v blízkosti zariadení VSD pod napätím (podľa STN 343100 čl.7.4.2)

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
  • službu je potrebné si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje: 

  • dohľad vykonávaných prác​
  • výkon na mieste jedného pracovníka v trvaní do 1,5 hod​

 

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností na dotknutom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe za jednotkovú cenu služby.​

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading