Prevádzková plomba

Dôležité vedieť:

Súhlas s odplombovaním hlavného ističa získate, resp. výkon odplombovania elektromera bude realizovaný pracovníkmi VSD až po objednaní a uhradení niektorej z nižšie uvedených služieb.
Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže byť považované za neoprávnený odber elektriny.

Obrázok pre Prevádzková plomba - hlavný istič

Prevádzková plomba - hlavný istič

41.00 € s DPH

Hodí sa, ak:​

Potrebujete svojpomocne vymeniť hlavný istič alebo demontovať kryt hlavného ističa, príp. kryt prvkov nemeraných živých častí vo Vašom elektromerovom rozvádzači.

 

 

 

Obrázok pre Prevádzková plomba - hlavný istič a elektromer

Prevádzková plomba - hlavný istič a elektromer

41.00 € s DPH

Hodí sa, ak:​

Robíte úpravy vo Vašom elektromerovom rozvádzači, a preto potrebujete voľný prístup ku všetkým jeho prvkom vrátane elektromera, pričom sa elektromerový rozvádzač nemení ani nepresúva na iné miesto.
Ak vymieňate elektromerový rozvádzač alebo ho prekládate na iné miesto objednajte si službu

Prekládka/výmena merania.

Obrázok pre Prevádzková plomba - hromadná

Prevádzková plomba - hromadná

41.00 € s DPH

Hodí sa, ak:​

Rekonštruujete elektrické rozvody v bytovom dome - tzv. stúpačkové rozvody a potrebujete voľný prístup ku všetkým prvkom v rozvádzači, vrátane elektromera.

 

 

 

 

Obrázok pre Prevádzková plomba -  kryt spoločného rozvádzača

Prevádzková plomba - kryt spoločného rozvádzača

41.00 € s DPH

Hodí sa, ak:​

  • chcete vykonať revíziu prvkov umiestnených v spoločnom elektromerovom rozvádzači v bytovom dome
  • chcete pripojiť nové odberné miesto do spoločného elektromerového rozvádzača s už existujúcim pripojením
Loading