Meranie technických a fyzikálnych veličín

39.60 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Adresa pre doručenie protokolu

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Touto službou Vám poskytneme znalosti a zručnosti  pracovníkov spoločnosti  VSD  pri meraní  technických a bezpečnostných parametrov elektrických zariadení pre prevádzkovateľov a vlastníkov elektroenergetických  zariadení. 

 

Hodí sa ak chcete :

  • zmerať elektrické veličiny ako napríklad – hodnoty prúdu, napätia, odporu uzemnenia, impedančnej slučky, izolačného odporu a pod. na NN zariadeniach vo Vašej domácnosti alebo firme
  • skontrolovať , opraviť svoju uzemňovaciu sústavu
  • overiť okamžité zaťaženie Vášho zariadenia
  • overiť parametre bezpečnosti Vášho zariadenia

 

Služba v rozsahuh uhradenej zálohy obsahuje :

  • vydanie jedného protokolu (jeden protokol = 1 - 5 meraní)

 

POZOR:

Službu odporúčame si objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading