Meranie technických a fyzikálnych veličín

Hodí sa, ak chcete:

  • zmerať elektrické veličiny ako napríklad – hodnoty prúdu, napätia, odporu uzemnenia, impedančnej slučky, izolačného odporu a pod. na NN zariadeniach vo Vašej domácnosti alebo firme​
  • skontrolovať, opraviť svoju uzemňovaciu sústavu​
  • overiť okamžité zaťaženie Vášho zariadenia​
  • overiť parametre bezpečnosti Vášho zariadenia

 

Dôležité vedieť:

  • službu je potrebné objednať minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie. Presný termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

  • vydanie jedného protokolu (jeden protokol = 1 - 5 meraní)

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Adresa pre doručenie protokolu

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading