Výmena stýkača

78.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Sériové číslo elektromera

Povinný

Službu je možné objednať, len ak disponujte 2-tarifným elektromerom.

Telefónne číslo

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Hodí sa ak chcete:

 • vymeniť výkonový spínací prvok (stýkač) využívaný pre blokovanie spotrebičov (napr. bojler, el. kúrenie) vo vysokej tarife umiestnený v ER, napríklad z dôvodu:
  • nefunkčnosti
  • poškodenia
  • vyššej hlučnosti a pod.
 • minimalizovať spotrebu výkonných spotrebičov počas vysokej tarify.

 

Služba obsahuje:

 • odstránenie prevádzkovej plomby, ak je to potrebné
 • výmenu stýkača umiestneného v elektromerovom rozvádzači ER (vrátane jeho dodávky)
 • poskytnutie drobného inštalačného materiálu (spravidla svorka, vodič)
 • pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) ku svorkám elektromera, ak je to potrebné
 • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy, ak je to potrebné

 

POZOR:

Služba nezahŕňa výmenu silových vodičov blokovaného zariadenia ani istiaceho prvku daného zariadenia.

VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu.

Služba bude realizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD.


Loading