Výmena stýkača


78.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta
Sériové číslo elektromera
Telefónne číslo
EIC
Poznámka

Hodí sa ak chcete:

 

 • vymeniť výkonový spínací prvok (stýkač) využívaný pre blokovanie spotrebičov (napr. bojler, el. kúrenie) vo vysokej tarife umiestnený v ER, napríklad z dôvodu:
  • nefunkčnosti
  • poškodenia
  • vyššej hlučnosti a pod.
 • minimalizovať spotrebu výkonných spotrebičov počas vysokej tarify.

 

 

 

Služba obsahuje:

 

 • odstránenie prevádzkovej plomby, ak je to potrebné
 • výmenu stýkača umiestneného v elektromerovom rozvádzači ER (vrátane jeho dodávky)
 • poskytnutie drobného inštalačného materiálu (spravidla svorka, vodič)
 • pripojenie blokovacieho kábla (vo vlastníctve zákazníka) ku svorkám elektromera, ak je to potrebné
 • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy, ak je to potrebné

 

POZOR:

- služba nezahŕňa výmenu silových vodičov blokovaného zariadenia ani istiaceho prvku daného zariadenia

- VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu

-služba bude realizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD


Loading