Inteligentné meranie

Služba obsahuje inštaláciu inteligentného elektromera nad rámec legislatívnych povinností VSD, administratívnu podporu pre nastavenie rezervovanej kapacity, zmenu odpočtového cyklu z ročného na mesačný, plombovanie, náklady na dopravu, garanciu vykonania prác v rozsahu odbornej prehliadky a odbornej skúšky o výmene meradla, údaje o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok.


Loading