Odpojenie alebo opätovné pripojenie + Manipulácie, zaistenie a odistenie VN a TS

426.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Služba obsahuje:

Odpojenie alebo opätovné pripojenie:

  • rozpojenie distribučnej siete
  • krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku (demontáž a opätovnú montáž časti distribučnej siete, prípojky a pod.)
  • náklady na dopravu

 

Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadenia VN a TS:

  • manipulácie na VN zariadeniach ako úsekový vypínač, trafostanica, odpínač, vypínač a pod.
  • zaistenie a odistenie spojené s vypnutím VN a TS zariadenia z prevádzky
  • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky vypnutého zariadenia

 

POZOR:

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Konkrétny termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.


Loading