Odpojenie alebo opätovné pripojenie + Manipulácie, zaistenie a odistenie VN a TS

Hodí sa, ak: ​

  • potrebujete demontáž a opätovnú montáž VN zariadenia, napríklad z dôvodu výstavby, rekonštrukcie stavby, opravy strechy, výrezu stromov a pod.

 

 

Dôležité vedieť: 

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
  • v prípade realizácie služby v čase, ktorý nie je riadnym pracovným časom spoločnosti VSD - dni pracovného pokoja, sviatky, pracovné dni v čase po 18:00 hod. - bude uplatnená položka Objednanie výkonu služby v požadovaný čas v hodnote 120,-€
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby: 

Odpojenie alebo opätovné pripojenie:​

  • rozpojenie distribučnej siete​
  • krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku (demontáž a opätovnú montáž časti distribučnej siete, prípojky a pod.)​

Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadenia VN a TS:​

  • manipulácie na VN zariadeniach ako trafostanica, vypínač, odpínač, poistky a pod.​
  • zaistenie a odistenie spojené s vypnutím VN a TS zariadenia z prevádzky​
  • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky vypnutého zariadenia​

 

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Obec

Povinný

Adresa ( najbližší adresný bod )

Povinný

Telefónne číslo

Povinný

Číslo parcely

Nepovinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný


Loading