Odpojenie alebo opätovné pripojenie


vyberte si výkon

Výkon

Údaje pre objednávku:

Táto služba je vždy účtovaná spolu s položkou Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadenia

 

 

 

Hodí sa ak :

 

  • potrebujete demontáž a opätovnú montáž VN, prípadne NN zariadenia, napríklad z dôvodu rekonštrukcie stavby (oprava strechy), výrez stromov a pod.

 

 

 

Základná služba obsahuje:

 

  • rozpojenie distribučnej siete
  • krátkodobú dočasnú demontáž vodičov v krátkom úseku (demontáž a opätovnú montáž časti distribučnej siete, prípojky a pod.)
  • náklady na dopravu

 


Loading