Prevádzková plomba - kryt spoločného rozvádzača

Hodí sa, ak chcete:

  • vykonať revíziu prvkov umiestnených v spoločnom elektromerovom rozvádzači v bytovom dom
  • pripojiť nové odberné miesto do spoločného elektromerového rozvádzača s už existujúcim pripojením 

 

Dôležité vedieť:​

  • súhlas s odplombovaním získate až po objednaní a uhradení služby. Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže byť považované za neoprávnený odber elektriny.
  • nové pripojenie/revíziu je potrebné zrealizovať do 30 dní od objednávky. Následne bude rozvádzač zaplombovaný bez ohľadu na to, či boli plánované práce vykonané.

 

Rozsah služby:

  • súhlas s odstránením prevádzkovej plomby na kryte spoločného elektromerového rozvádzača

Do 30 dní:

  • opätovné obnovenie prevádzkovej plomby

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading