Analýza spotreby elektriny v odbernom mieste na základe údajov zo špeciálneho merania

Služba poskytuje realizáciu komplexného merania kvality elektriny vo vnútornej inštalácii odberateľa a následnú podrobnú analýzu meraných dát za účelom analýzy spotreby elektriny jednotlivých elektrických spotrebičov, analýzy činnosti malých zdrojov elektriny a pod.   

 

Hodí sa, ak:  

 • potrebujete zistiť veľkosť a charakter spotreby jednotlivých špecifických spotrebičov na Vašom odbernom mieste,
 • Vaša skutočná spotreba elektriny nezodpovedá odhadom spotreby podľa vybavenia Vašej domácnosti jednotlivými elektrospotrebičmi, 
 • potrebujete optimalizovať spotrebu elektriny z inštalovaného zdroja na výrobu elektriny (napr. fotovoltika,...),
 • potrebujete navrhnúť optimalizačné opatrenia z pohľadu spotreby elektriny vo Vašej domácnosti  

 

Dôležité vedieť:

 • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.
 • služba analýza spotreby elektriny na základe údajov zo špecialného merania zahŕňa aj výkon samotného špeciálneho merania, ktorý je následne rozšírený o podrobnú analýzu spotreby jednotlivých spotrebičov a prípadný návrh optimalizačných opatrení na zníženie spotreby elektriny
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:  

 • realizáciu komplexného špeciálneho merania jednotlivých elektrických parametrov vo vnútornej inštalácii zákazníka za účelom následnej podrobnej analýzy spotreby elektriny jednotlivých spotrebičov,
 • inštaláciu jedného prenosného sieťového analyzátora v konkrétnom bode vnútornej inštalácie,
 • samotný výkon meraní na mieste, alebo dlhodobé niekoľkodňové meranie,
 • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín,
 • podrobnú analýzu spotreby elektriny jednotlivých spotrebičov na základe dát meraných sieťovým analyzátorom,
 • návrh optimalizačných opatrení 

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe. ​

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading