Analýza spotreby elektriny v OM na základe údajov z IMS elektromera

Služba poskytuje jednoduchšiu analýzu spotreby elektriny na odbernom mieste na základe dostupných nameraných dát zo systému IMS. 

 

Hodí sa, ak potrebujete:  

 • detailne posúdiť spotrebu elektriny na vašom odbernom mieste vo vzťahu k typu a charakteru inštalovaných spotrebičov
 • posúdiť charakter vášho odberu z pohľadu vhodnosti inštalácie malého zdroja na výrobu elektriny na vašom odbernom mieste 
 • detailne posúdiť množstvo elektriny vyrobenej vaším zdrojom a dodaného množstva do distribučnej sústavy
 • potrebujete posúdiť optimálnu veľkosť hlavného ističa, resp. veľkosť maximálnej rezervovanej kapacity pre váš súčasný odber
 • pri polopriamom meraní posúdiť možnosť optimalizácie činnosti kompenzácie jalového výkonu na vašom odbernom mieste

 

Dôležité vedieť:

 • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.
 • službu je možné objednať iba v prípade, že odberateľ už má na svojom odbernom mieste inštalovaný elektromer typu IMS (Inteligentný merací systém). Pokiaľ Inteligentné meranie zatiaľ nemáte, je možné si ho objednať TU
 • poskytnutie služby nie je spojené so servisnou činnosťou priamo na odbernom mieste
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba obsahuje:  

 • stiahnutie dát z IMS elektromera odberateľa a ich následné spracovanie
 • analýzu spotreby resp. v prípade malého zdroja (MZE) aj analýzu dodávky elektriny na základe nameraných dát z IMS

 

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading