Expresné vyhotovenie technického stanoviska k žiadosti

Vyberte typ žiadosti

Ak Vás tlačí čas a nemôžete čakať na vydanie vyjadrenia, využite našu službu Expresné vyhotovenie stanoviska našim technikom.

 

Hodí sa ak:

ste si podali žiadosť o:

  • pripojenie nového odberného miesta s MRK do 32 A vrátane;
  • vyjadrenie k rekonštrukcii OM s MRK do 32A vrátane bez zmeny počtu fáz;
  • krátkodobý odber do 32A

 a potrebujete expresné stanovisko.


Loading