Inteligentné meranie k službe Pripoj svoj dom

Hodí sa, ak:

  • máte v rámci služby Pripoj svoj dom záujem o montáž inteligentného merania

 

pretože chcete:

  •  mať vždy aktuálny prehľad o množstve spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny ​
  •  mať fakturovanú skutočnú spotrebu elektriny a nie spotrebu elektriny vypočítanú na základe prognóz​
  •  rýchlejšie odhalenie porúch v sieti a rýchlejšie obnovenie distribúcie elektriny

 

Dôležité vedieť:

  • realizácia služby je podmienená preverením technických možností na danom OM (príjem GPS signálu pre správne fungovanie IMS).  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po preverení možnosti realizácie zo strany VSD.​
  • službu je možné objednať len do času prijatia požiadavky na pripojenie odberného elektrického zariadenia realizovaného na základe služby Pripoj svoj dom​
  • detailné informácie k službe nájdete na tejto stránke v časti v Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby :

Realizujeme na mieste:

  • inštaláciu inteligentného elektromera 

 

Dodatočne zabezpečíme:

  • odoslanie informácie o zmene typu merania dodávateľovi elektriny, s ktorým má vlastník uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny​
  • sprístupnenie údajov o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok po registrácii/prihlásení do portálu eVSD (www.vsds.sk)

Údaje pre objednávku:

Adresa výmeny elektromera

Povinný

EIC

Nepovinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading