Skúška VN káblov

Hodí sa, ak chcete: 

  • napäťovú skúšku zvýšeným napätím​
  • plášťovú skúšku

 

Dôležité vedieť:

  • pred realizáciou služby je potrebné, aby prevádzkovateľ VN kábla zabezpečil zaistenie pracoviska a vystavenie B príkazu v súlade s platnými normami​
  • súčasťou služby nie je odpojenie meraného kábla z oboch strán​
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti v Obchodné podmienky 

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:

  • skúšky VN káblov rôznymi metódami​
  • zápis z napäťovej a plášťovej skúšky​
  • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 1,5 hodiny (vrátane cesty)​

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe.​

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Adresa dodania služby

Povinný

Poznámka

Nepovinný


Loading