Inteligentné meranie
v termíne plánovanej periodickej výmeny elektromera

Hodí sa, ak:​

  • Vám bolo v uplynulých dňoch doručené oznámenie o výmene elektromera​

a chcete:​

  • mať vždy aktuálny prehľad o množstve spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny ​
  • mať fakturovanú skutočnú spotrebu elektriny a nie spotrebu elektriny vypočítanú na základe prognóz​
  • rýchlejšie odhalenie porúch v sieti a rýchlejšie obnovenie distribúcie elektriny

 

Dôležité vedieť:

  • realizácia služby je podmienená preverením technických možností na danom odbernom mieste (príjem GPS signálu pre správne fungovanie IMS). To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po preverení možnosti realizácie zo strany VSD.​
  • detailné informácie k službe nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

Realizujeme na mieste do 5 pracovných dní:

  • inštaláciu inteligentného elektromera ​
  • jednorázovú bezplatnú drobnú opravu (v elektromerovom rozvádzači počas výmeny elektromera) 

 

Dodatočne zabezpečíme:

  • odoslanie informácie o zmene typu merania dodávateľovi elektriny, s ktorým má vlastník uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny​
  • sprístupnenie údajov o minimálnej, maximálnej, priemernej a sumárnej spotrebe za deň/mesiac/rok po registrácii/prihlásení do portálu eVSD (www.vsds.sk) 

Údaje pre objednávku:

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa výmeny elektromera

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie
Bolo Vám od VSD v uplynulých dňoch doručené oznámenie o výmene elektromera?

Povinný

Áno
Nie
Inteligentné meranie je možné objednať iba v plnej cene 146,40€ (tu)

Loading