Li-ion batériový zdroj 4000 Wh

30.00 € s DPH

+9.60 € s DPH za každý ďalší deň (pri viacdňových odstávkach elektriny)

Údaje pre objednávku:

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Termín oznámeného prerušenia distribúcie elektriny

Povinný

Uvedené v oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

Prvým kliknutím myši zvolíte dátum od, druhým dátum do. Ak chcete zvoliť iba jeden deň, kliknite dvakrát na ten istý dátum.
Pri červeno označených dátumoch negarantujeme dostupnosť služby.
Adresa použitia zdroja

Povinný

Doprava:

- prac. dni 8:30 - 14:30

- prebratie max. 2 pracovné dni pred termínom plánovanej odstávky elektriny

- odovzdanie max. 1 pracovný deň po termíne plánovanej odstávky elektriny

- prac. dni 8:30 - 14:30

- prebratie max. 2 pracovné dni pred termínom plánovanej odstávky elektriny

- odovzdanie max. 1 pracovný deň po termíne plánovanej odstávky elektriny

21.60 €

- prebratie a odovzdanie zdroja v mieste Vášho bydliska

- dodanie min. 1 pracovný deň pred termínom plánovanej odstávky elektriny

číslo elektromera

Uvedené v oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektriny

Číslo odberného miesta

Uvedené v oznámení o plánovanom prerušení distribúcie elektriny

Vyplniť aspoň 1 identifikačný údaj.

Povinné len v prípade prepravy VSD

Služba prenájmu batériového zdroja elektriny je určená pre zákazníkov dotknutých plánovaným prerušením distribúcie elektriny, vplyvom plánovanej práce.

 

Hodí sa ak chcete:

  • zabezpečiť napájanie rôznych jednofázových zariadení (230V)

 

Spotrebiče je možné napájať cez USB výstupy a sieťové zásuvky.
Prehľadný displej zobrazuje výdrž batérie pri aktuálnej spotrebe elektriny.
Možnosť nabitia zdroja umožňuje jeho použitie aj v prípade viacdňových odstávok elektriny.
Maximálne zaťaženie zdroja je 3400W.
Rozmery batériového zdroja elektriny: 49,7 × 30,5 × 24,2 cm

Rozmery prídavnej batérie: 46,4 x 23,5 x 28,3 cm
Váha zdroja: 22kg

Váha prídavnej batérie: 18kg

 

Návod na obsluhu batériového zdroja si môžete stiahnuť tu

Služba obsahuje:

  • Prenájom batériového zdroja elektriny, príp. dopravu zariadenia priamo na adresu objednávateľa.

 

POZOR:

Pred použitím batériového zdroja odporúčame nabiť batériu na úroveň 100% (pre zabezpečenie maximálnej výdrže, počas plánovanej odstávky elektriny).

Výkon zdroja nepokrýva 100% potrebu elektriny na odbernom mieste. Poskytuje výkon, ktorý je bezprostredne potrebný na udržiavanie základných potrieb daného odberného miesta.
Batériu odporúčame objednať minimálne 3 pracovné dni pred jej plánovaným použitím.
Napájaním koncového zariadenia internetového poskytovateľa (router, modem, ...) nie je garantovaná dostupnosť služieb internetového pripojenia, počas plánovaného prerušenia distribúcie elektriny. Tieto zariadenia si okrem napájania vyžadujú dostupnosť služieb internetového pripojenia aj u nadradených sieťových prvkov. Dostupnosť služieb si môžete preveriť u svojho poskytovateľa internetových služieb.


Loading