Manipulácie, zaistenie a odistenie zariadení NN


168.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa ( najbližší adresný bod )
Telefónne číslo
Obec
Číslo parcely
Poznámka

Rekonštruujete strechu alebo potrebujete vykonať orez stromov v blízkosti zariadení VSD?

Ak Vám záleží na bezpečnosti osôb a ochrane majetku, zverte sa do rúk odborníkom.

 

Hodí sa ak :

 

  • chcete vykonávať činnosť na svojom zariadení a k tomu potrebujete vypnúť NN zariadenie VSD, napr. rekonštrukcia, oprava a údržba vlastných zariadení a pod.
  • chcete vykonávať práce v blízkosti zariadení VSD, ktoré sú pod napätím
  • sa potrebujete priblížiť, dotýkať alebo môže dôjsť k náhodnému kontaktu so zariadením VSD
  • potrebujete zabezpečiť, aby bolo NN zariadenie VSD na nevyhnutný čas v bezpečne zaistenom beznapäťovom stave

 

Služba bude realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Konkrétny termín bude dohodnutý so zákazníkom po zaslaní objednávky.

 

Základná služba obsahuje:

 

  • manipulácie na NN zariadeniach ako trafostanica, vypínač, odpínač, poistky a pod.
  • zaistenie a odistenie spojené s vypnutím NN zariadenia z prevádzky
  • od-šablónovanie / pri-šablónovanie a následné uvedenie do prevádzky vypnutého zariadenia
  • náklady na dopravu

Táto služba obsahuje zaistenie a odistenie dotknutých elektrických zariadení navyše oproti službe Manipulácia na NN zariadení VSD, tzn. zariadenie je v beznapäťovom stave.

 

Služba neobsahuje:

 

  • fyzické odpojenie zariadení VSD (spojené s demontážou a opätovnou montážou častí distribučnej siete, prípojky a pod.), ktoré je obsiahnuté v Službe Odpojenie alebo opätovné pripojenie

 

 

 

POZOR:

- objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň


Loading