Transformátor 400 kVA

Hodí sa, ak: 

  • chcete rýchlo nahradiť váš transformátor v poruche​
  • potrebujete dočasne vyšší výkon ako je výkon vášho transformátora​
  • chcete mať náhradný transformátor pre prípad poruchy vášho transformátora

 

 

Dôležité vedieť:

 

 

Základný rozsah služby:

  • poskytnutie transformátora príslušnej výkonovej rady​
  • garancia náhrady transformátora počas doby prenájmu

 

Rozšírená ponuka služby (individuálna kalkulácia):

  • doprava​
  • inštalácia (demontáž a montáž transformátora)​
  • možnosť opravy vášho transformátora​
  • ekologická likvidácia vášho transformátora

 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Číslo TS

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Požadujete zabezpečiť montáž?

Povinný

Áno
Nie
Požadujete zabezpečiť dopravu?

Povinný

Áno
Nie
Doprava

Loading