Úprava priameho a polopriameho merania ( NN a VN )


49.80 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta
Dátum realizácie služby do
Dátum môže byť upravený VSD o max. 3 dni.
číslo elektromera
EIC kód :
Číslo vyjadrenia VSD
Tel. kontakt osoby zodpovednej za manipuláciu s MTP
Poznámka

Hodí sa ak chcete:

 • rekonštruovať svoje vnútorné elektrické rozvody
 • renovovať fasádu budovy
 • prípadne meníte oplotenie pozemku


a v rámci týchto prác potrebujete preložiť elektromerový rozvádzač na iné miesto *

 

 • alebo potrebujete vykonať zmeny v polopriamom meraní, napríklad:
  -výmena meracích transformátorov prúdu (MTP)
  -zmena MRK ak je podmienkou výmena MTP*
  -rekonštrukcia elektromerového rozvádzača s polopriamym meraním*

 

Služba obsahuje:

 • odstránenie prevádzkovej plomby v elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD do 3 pracovných dní alebo do dátumu uvedeného v objednávke ( táto lehota neplatí pre polopriame meranie )
 • preloženie a zapojenie elektromera**
 • zapojenie resp. kontrola sekundárnych obvodov meracích transformátorov, kontrola zapojenia skúšobnej svorkovnice a elektromera, pokiaľ je to potrebné**
 • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy**

 

Služba neobsahuje:

 • preloženie a montáž elektromerového rozvádzača, jeho výzbroje alebo prívodných/vývodových vodičov
 • uchytenie meracích transformátorov a zapojenie primárnych okruhov

 

* Podmienené kladným vyjadrením VSD.
** služba môže byť zrealizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD (v prípade potreby aj neskôr - po dohode so zákazníkom)

 

POZOR:
- odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta
- pre kontrolu zapojenia sekundárnych okruhov meracích transformátorov VN alebo VVN, je potrebné objednať položku  Kontrola a úprava merania na úrovni VN, VVN ( nepriame meranie ) TU


Loading